product

Lesní klub Lesní Skřítci : Lesní Bílovice z.s Bilovice nad Svitavou , Šebelova 670

Jsme rodiče, pedagogové a příznivci spolku Lesní Bílovice, z.s. Žijeme vzděláváním dětí v pravidelném kontaktu s přírodou. Naším každodenním úsilím je vést děti k lásce, respektu a odpovědnosti za sebe sama. Věříme, že stanovením jasných pravidel, jejich dodržováním, ale hlavně budováním vztahu důvěry, pomáháme vychovávat zodpovědné (nikoli však slepě poslušné) a zvídavé občany společnosti a komunity připravené čelit výzvám 21. století. V letošním roce nás čeká obrovská výzva v podobě budování zázemí a stěhování do nových prostor. Za podporu všem děkujeme.
Více informací na: www.lesniskritci.cz
Podporuje:
22 podporovatelů
Podpořili jste již:
6,600.26 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět