product

Akademie nadání, z.s. Plzeň , Jiráskovo náměstí 31

ANA pomáhá nadaným a „dvakrát výjimečným“ dětem – nadaným dětem s určitým hendikepem (např. ADHD, poruchami učení, autismem), tj. velmi specifické a ohrožené skupině. Činnost ANA zahrnuje poradenství a odbornou pomoc v oblasti diagnostiky, komunikace se školskými zařízeními a zprostředkování služeb podle individuálních potřeb dítěte a rodiny, volnočasové aktivity, nácviky sociálních dovedností a další. Cílem ANA je zajistit dětem i celým rodinám odbornou péči a podporu tak, aby se mohly vzdělávat a rozvíjet adekvátně svým schopnostem a zapojit se do běžného života.
Více informací na: http://www.akademie-nadani.cz
Podporuje:
0 podporovatelů
Podpořili jste již:
0.00 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět