product
Spolek Otevřmysl byl založen na podporu dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Kojetice - detašované pracovniště v Třebíči...
product
Pro děti v naší školce bychom rádi pořídili sady Kouzelné čtení, kde děti získávají informace a procvičují znalosti za pomoci elektronické tužky.
product
Pořadatel příměstských táborů se sportovní, tvůrčí a vzdělávací tématikou. Příměstský tábor je zaměřen na propagaci sportu a zdravého životního stylu dětí.
product
V rámci rozvíjející se čtenářské gramotnosti na naší škole, jsme se rozhodli obklopit naše žáky knihami. Vytváříme třídní knihovničky a relaxační koutky, kde...
product
V letošním roce chceme zakoupit nové herní a výukové prvky do našich lesních školek.
product
Krůčky pro handicapované děti. Zájmový kroužek Krůčky pro handicapované děti vykonává svou činnost v Domě dětí a mládeže v Děčíně, který kroužku půjčuje své...
product
Základní a mateřská škola