product
Seznamte se s rodinnou organizací Splněné dětské přání. Už od roku 2012 plníme handicapovaným dětem jejich přání, ať jsou jakkoli neuvěřitelná.
product
Nabízíme pomoc a podporu rodinám s dvojčaty a vícerčaty v krizi (materiální, finanční, psychologickou, sociální apod.)
product
Posilovací a strečingové aktivity na základě tanečně-terapeutických technik
product
Nadační fond je zřízen za účelem podpory vážně nemocných dětí, které se narodily se vzácným neuromuskulárním onemocněním Spinální muskulární atrofii (SMA)
product
Nadační fond Cesta proti se snaží plnit přání a sny handicapovaným, především handicapovaným dětem. Snaží se pomoci charitativní sportovně/zábavnou akcí, ...
product
Hospic Sv. Jiří je obecně prospěšnou společností, která poskytuje služby mobilního hospice lidem nevyléčitelně nemocným.
product
Obecně prospěšná společnost Auxilium o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí členské schůze občan.sdruž. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
Psí srdce je zapsaný spolek věnující se canisterapii.
product
Mobilní aplikace "Přehled akcí nejen pro sluchově postižené" chce přinášet na jednom místě informace o všech zapojených organizací, které pracují s lidmi s ...
product
Pomáháme nemocným dětem, rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, dětem v nouzi. Pořádáme volnočasové aktivity..
product
Pas z.s. je nezisková organizace. Pomáhá rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, ADHD, Aspergerovým syndromem.
product
Rádi bychom vybudovali vlastní terapeutické centrum v Praze pro psychologickou i fyzioterapeutickou pomoc + video studio, pro natáčení osvětových rozhovorů a...
product
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České ...
product
Byla jednou jedna holčička, jménem Kačenka. Ve třetím měsíci jejího života byla lékaři diagnostikována nevyléčitelná nemoc SMA 1 (Spinální muskulární atrofie).