product
Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností.
product
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České ...
product
Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporujeme je v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a svému okolí..
product
ALKA je příbramská organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.
product
Nadační fond Pečovatel pomáhá zdravotně znevýhodněným lidem a seniorům zaplatit osobní asistenční péči.
product
Zdravotní klaun je nezisková organizace, která po celé České republice přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším ...