product

SOSNA, o.z. Družstevná pri Hornáde Okružná 413/17

SOSNA patrí medzi najstaršie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom viacerých národných a medzinárodných ocenení. Od začiatku sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ako aj podpore a propagácii princípov miestnej udržateľnosti. V minulosti viedla viacero úspešných kampaní. Ekocentrum SOSNA, ojedinelý príklad ekologického vzdelávacieho centra, má cca 2000 návštevníkov ročne. Organizácia už 24 rokov robí inovatívne a zážitkové environmentálne vzdelávacie programy pre žiakov a pedagógov ktoré sa využívajú vo vyučovaní, aj mimo neho. Programy sú väčšinou zamerané na priblíženie detí k prírode a krajine.
Viac informácií na: www.sosna.sk
Podporuje:
4 podporovateľov
Podporili ste už:
10.00 €
Zaradené v kategórii
Späť