product

Zväz skautov maďarskej národnosti (SZMCS-ZSMN) Dunajská Streda, Nám.sv.Štefana 6

Zväz skautov maďarskej národnosti (ZSMN) funguje na základe náboženskej morálky a uprednostňuje osobný príklad. Naším cieľom je výchova charakterných, všestranných, ale celistvých ľudí, ktorí môžu získané vedomosti a rozvinuté schopnosti uplatniť vo všetkých oblastiach života. To všetko dosiahneme individuálnou metódou a prístupom ku každému jednému skautovi. Dôležitým faktorom našej výchovy je „skautská metóda“, ktorá pozostáva z nasledujúcich prvkov: systém malých skupín (družiny); sľuby a zákony; aktívne učenie sa, teda získanie vedomostí cez vlastné skúsenosti a pozorovania, stále, povzbudzujúce, lákavé a užitočné programy, väčšinou v prírode; zachovanie maďarskej kultúry, so zvláštnym zreteľom na ľudové tradície.
Viac informácií na: www.szmcs.sk
Podporuje:
10 podporovateľov
Podporili ste už:
89.69 €
Zaradené v kategórii
Späť