product

Slovenské hemofilické združenie Bratislava Antolská 11

Slovenské hemofilické združenie je občianske združenie osôb s vrodeným krvácavým ochorením. Pomáhame ľuďom, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou krvácavou chorobou – hemofíliou, von Willebrandovou chorobou, … Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri narodení nedali do vienka zdravie.
Viac informácií na: www.shz.sk
Podporuje:
25 podporovateľov
Podporili ste už:
272.79 €
Zaradené v kategórii
Späť