product

ArTUR Hrubý Šúr Hrubý Šúr 237

ArTUR, založený v r. 2001, má cca. 70 členov, je celoslovenské občianske združenie s vlastným vzdelávacím centrom v Hrubom Šúre – Ekocentrum ArTUR, (ktoré potrebuje ešte dokončiť) kde poskytuje ďalšie vzdelávanie pre dospelých a odbornú prípravu v oblasti udržateľnej architektúry, staviteľstva a bývania ako aj obnovy tradičných domov a širších environmentálnych tém. Cieľovou skupinou vzdelávania sú najmä dospelí na slovenskej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Združenie robí nepravidelné podujatia pre deti a žiakov, no v budúcnosti sa chystá túto činnosť rozšíriť. V Ekocentre organizuje aj otvorené akcie pre verejnosť najmä rodiny s deťmi.
Viac informácií na: www.ozartur.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť