product

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich Bratislava Jelačičova 4

Zámerom predkladaného projektu je dotvárať, prevádzkovať a aktualizovať internetovú stránku www.nepocujuci.sk Stránku dotvárajú, prevádzkujú a aktualizujú 3 nepočujúci a 1 počujúci. Jeden z nich sa podieľa na obsahu webovej stránky, stará sa o zistenie najnovších správ týkajúce sa života a kultúru osôb s poruchami sluchu. Jeden nepočujúci figurant, prekladá informácie a články webovej stránky do slovenského posunkového jazyka. Tretí nepočujúci vykonáva strih záberov a pridávanie prekladov na webovú stránku, zároveň je webmajstrom webovej stránky. Jeden počujúci sa bude stárať celú obnovenú webovú stránku – nový dizajn a vzhľad. Webová stránka www.nepocujuci.sk slúži predovšetkým osobám s poruchami sluchu, umožňuje im získať informácie, ktoré sa týkajú ich kultúry, vzdelávania a spoločenského života. Zároveň prináša aj informácie pre tých ktorých sluchové postihnutie priamo alebo nepriamo týka.
Viac informácií na: www.myslim.sk
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
22.02 €
Zaradené v kategórii
Späť