product

Anasoft litera Bratislava Mlynská dolina 41

OZ ars_litera vzniklo v roku 2006, odkedy realizuje literárnu cenu Anasoft litera a literárny festival Anasoft litera fest. Anasoft litera je najlepšie ohodnotená slovenská literárna cena za pôvodnú prózu vydanú v uplynulom roku, ktorá kladie dôraz nielen na finančnú odmenu pre autora najlepšej knihy, ale predovšetkým na propagáciu desiatich finálových kníh, ktoré porota vyhlasuje uprostred marca. Výsadou Anasoft litery je predovšetkým automatická nominácia všetkých slovenských prozaických titulov a každoročná zmena poroty. Cieľom je zvýšiť povedomie o pôvodnej literatúre, motivovať spisovateľov, informovať čitateľov a podporiť vydavateľov, kníhkupcov a knihovníkov.
Viac informácií na: www.anasoftlitera.sk
Podporuje:
11 podporovateľov
Podporili ste už:
123.79 €
Zaradené v kategórii
Späť