product

ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV Bratislava Benediktiho 5

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je strešnou organizáciou, vznikla ešte v roku 1994 a t.č. združuje 31 špecifických organizácií zdravotne postihnutých občanov.Jej hlavnou činnosťou je komunikovať so štátnou a verejnou správou a v praxi presadzovať práva a oprávnené záujmy zdravotne postihnutých občanov Slovenska, ako aj vzdelávať odbornú a širokú verejnosť o možnostiach riešenia ich problémov pri začleňovaní sa do spoločnosti. Je členom NR občanov so zdravotným postihnutím a má zastúpenie vo Výbore pre otázky občanov so zdravotným postihnutím pri Rade vlády pre ľudské práva.
Viac informácií na: www.aozpooz.sk
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
25.01 €
Zaradené v kategórii
Späť