product

Návrat o.z. Bratislava Pluhová 1

Návrat je celoslovenská špecializovaná nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch) ale v bezpečných biologických alebo náhradných rodinách. V 6 regionálnych centrách viac ako 30 odborníkov (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov…) poskytuje komplexné odborné služby pre rodiny, venuje sa vzdelávaniu, komunikácii s verejnosťou, advokácii a lobbyingu.
Viac informácií na: http://www.navrat.sk/
Podporuje:
5 podporovateľov
Podporili ste už:
64.52 €
Zaradené v kategórii
Späť