product

Basketbalový klub Petržalka Bratislava Vranovská 4

Projekt je určený pre všestranný a súčasne basketbalový telesný rozvoj cca 50 mladých dievčat vo veku od 8 do 17 rokov a cca 20 prváčikov v prípravke. Jeho cieľom je pripravovať deti a mládež zabezpečením vhodných tréningových podmienok, materiálnej, a odbornej podpory hráčok, zabezpečenie tréningových podmienok nových družstiev prípraviek pre podchytenie čo najširšej mládežníckej základne už na prvom stupni základných škôl. Tento projekt je veľkým spoločenským prínosom v podobe mimoškolskej výchovy mládeže, kedy deti sústredia svoj čas, energiu a schopnosti na zmysluplné aktivity a odvrátenie ich pozornosti od negatívnych stránok života dnešnej spoločnosti ( alkohol, drogy a pod.). Práve loptové kolektívne hry učia deti tímovej spolupráci, tvorivosti, koncentrácii, rozvíjajú kondičné a aj koordinačné schopnosti, učia deti strategicky premýšľať a kombinovať, podporujú komunikáciu a pestujú v deťoch zmysel pre fair play. Cieľom klubu je, aby aj naďalej v najmladších ročníkoch pod odborne vedenou športovou prípravou rástli vzácne, pohybovo talentované dievčatá, ktoré môžu nadviazať na úspechy ženského bratislavského basketbalu nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. Príspevok bude použitý najmä na náklady spojené s nákupom športového materiálu a výstroja, organizáciu a účasťou na prípravných zápasoch a turnajoch a náklady spojené s účasťou mládežníckych družstiev v celoslovenských súťažiach. Ďakujeme za podporu.
Viac informácií na: www.bkpetrzalka.sk
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť