product

Centrum pre deti a rodiny Adam Tesáre Tesáre 344

Vykonávame resocializačný program na podporu sociálneho začlenenia osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
Viac informácií na: www.cdradam.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
10.00 €
Zaradené v kategórii
Späť