product

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Bratislava Šafárikovo námestie 75/2

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už od roku 1999 uskutočňujeme projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie. Poslaním ACEC je budovať porozumenie, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní svojho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete.
Viac informácií na: http://www.acec.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť