product

Astronomický klub Bratislava Bratislava Romanova 22

Astronomický klub Bratislava sa zaoberá popularizáciou astronómie prevažne medzi mládežou. V Bratislave organizujeme bezplatný astronomický krúžok, robievame verejné pozorovania, popularizačné prednášky na školách. Zároveň organizujeme pre školy korešpondenčný seminár, pre mládež týždňové a víkendové sústredenia s odborným programom. Zároveň spravujeme astronomický portál vesmir.sk.
Viac informácií na: www.vesmir.sk
Podporuje:
36 podporovateľov
Podporili ste už:
257.75 €
Zaradené v kategórii
Späť