product

Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia Bratislava - mestská časť Ružinov Súťažná 1126/18

Sme presvedčení, že občania ohrození sociálnym vylúčením sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Treba im vytvoriť také podmienky, ktoré v nich, ich rodinách a komunitách budú mobilizovať zdroje na uskutočnenie potrebných zmien. Myslíme si, že sociálne dávky vyplácané bez práce skôr zneschopňujú ako motivujú a udržujú adresátov v dobrovoľnej pasivite. Vo svojej práci sa cez jednotlivé programy snažíme znižovať závislosť sociálnych klientov na sociálnych dávkach a posilňovať ich kapacity v procese pracovnej a sociálnej integrácie.
Viac informácií na: www.agenturano.sk
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
22.63 €
Zaradené v kategórii
Späť