product

Centrum samostatného života Bratislava Tehelná 26

Centrum samostatného života sa snaží pomáhať najmä ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, na vozíku a ich rodinám, tak poradenstvom na čo majú právo, kde sa obrátiť o pomoc , ako vybaviť potrebnú pomoc, pomôcky, poskytujeme pomoc pri sprostredkovaní osobnej asistencie a v rámci možností aj pomôcky ak máme finančné prostriedky. Poradenstvo poskytujeme v rámci celého Slovenska a je to náročné na čas a financie, preto je každá podpora a pomoc vítaná.
Viac informácií na: www.csz.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
10.00 €
Zaradené v kategórii
Späť