product

Liga proti reumatizmu na Slovensku Piešťany Nábr. I. Krasku 4

Občianske združenie, ktoré pomáha pacientom s reumatickým ochorením, ich rodinným príslušníkom a priateľom. Informuje o možnostiach modernej diagnostiky i liečby. Propaguje zdravý životný štýl a pôsobí v oblasti prevencie zdravotných a sociálnych dôsledkov tohto ochorenia.
Viac informácií na: www.mojareuma.sk
Podporuje:
42 podporovateľov
Podporili ste už:
180.75 €
Zaradené v kategórii
Späť