product

KST - Turistický oddiel KOS Rimavská dolina - Tisovec Tisovec Daxnerova 1083

Klub slovenských turistov – turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci je dobrovoľným združením občanov, milujúcich a chrániacich prírodu, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť hlavne v pešej a vysokohorskej, ale aj lyžiarskej, či cyklo a moto turistike. Združuje občanov Tisovca, Rimavskej doliny, ale aj záujemcov o členstvo z iných častí Slovenska so spoločným záujmom o turistiku. Cieľom a poslaním oddielu je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti turistiky, pobytu a pohybu v prírode a vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia a zvyšovať ich telesnú a duševnú zdatnosť napríklad účasťou na spoločných akciách v pešej, vysokohorskej, lyžiarskej a cyklo turistike.
Viac informácií na: tokosrimdolina.webnode.sk
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
40.57 €
Zaradené v kategórii
Späť