product

DFS a FS Vánok Veľké Kapušany Hlavná 48

Súbor vznikol s cieľom, aby sa prostredníctvom detí šírili a v povedomí súčasníkov uchovávali ľudové zvyky a tradície nášho regiónu Zemplín, ale aj folklórne prvky iných oblastí Slovenska. DFS navštevuje 6O detí vo veku od 7–16 rokov. Sú to deti z mesta i okolitých dedín. Súbor má 2 zložky: tanečnú a spevácku, ktoré sa ďalej delia na mladšiu a staršiu kategóriu. Ako čas plynul, a Vánok postupne rástol a vyvíjal sa do zrelšej podoby, vznikla prirodzená potreba založiť dospelý súbor tanečníkov a tanečníčok, ktorí sú v súbore už od jeho zrodu. Už 5 rokov deti tancujú tance, ktoré choreograficky pripravuje p. Ing.Martin Koščo.
Viac informácií na: www.dfsvanok.sk
Podporuje:
85 podporovateľov
Podporili ste už:
433.36 €
Zaradené v kategórii
Späť