product

Autistické centrum Rubikon n.o. Košice - Myslava Myslavská 401

AC Rubikon, n.o. vznikla za účelom vytvorenia podmienok pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb klientom s autizmom v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, vykonávania sociálnej prevencie, poradenstva, pomoci rodinám, poskytovanie vzdelávania. Cieľom je zabezpečiť starostlivosť a služby pre autistov. Zariadenie je jediné svojho druhu v Košickom kraji. Súčasťou centra je materská, základná a praktická škola a 60 deťom vo veku 3 – 20 rokov je poskytovaná okrem vzdelávania ergoterapia, hippoterapia, logopédia, arteterapia, bazálna stimulácia, pohybová terapia a záujmové aktivity.
Viac informácií na: www.rubikon-no.sk
Podporuje:
24 podporovateľov
Podporili ste už:
68.68 €
Zaradené v kategórii
Späť