product

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica Skuteckého 14

Bábkové divadla na Rázcestí je umelecká a kultúrna ustanovizeň, založená v roku 1960. Jej hlavnou činnosťou je tvorba divadelných inscenácií a organizovanie predstavení pre deti všetkých vekových kategórií, mládež a dospelých. Hrá sa v pravidelných hracích časoch v dvoch divadelných priestoroch (sála a teátrium), hráme aj mobilné predstavenia pre deti v škôlkach a školách a organizované predstavenia pre firmy a záujmové združenia. Pravidelne navštevujeme domáce a zahraničné festivaly bábkovej a alternatívnej tvorby. BDNR je držiteľom viacerých významných divadelných ocenení a medzi členov umeleckého tímu patria napr. Marián Pecko (známy a oceňovaný režisér doma a v krajinách V4), Iveta Škripková (dramatička, režisérka, odborníčka na kreatívnu dramatiku a prácu s deťmi a pre deti). Bábkové divadlo na Rázcestí je hlavným organizátorom medzinárodného festivalu súčasnej bábkovej tvorby pre deti a dospelých Bábkarská Bystrica.
Viac informácií na: www.bdnr.sk
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť