product

Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova Bratislava Švantnerova 1

Podieľa sa spolu s pedagogickými pracovníkmi na riešení výchovno-vzdelávacích a prevádzkových problémov (otvorené hodiny, metodické dni, témy pre rodičov, skríningy, stretnutia rodičov), dbá o kvalitné zlepšenie prostredia detí (brigády, , projekty, sponzoring) napomáha rozvíjať záujmové aktivity detí a rodičov v MŠ (krúžky, akadémie, besiedky, športové olympiády, tematické tvorivé dielne, výstavy, súťaže, divadlá)
Viac informácií na: www.mssvantnerova.sk
Podporuje:
11 podporovateľov
Podporili ste už:
98.21 €
Zaradené v kategórii
Späť