product

Baseballový klub Angels Trnava Trnava Botanická 14

Zámerom projektu „Príď medzi nás – vyskúšaj si baseball“ je zmysluplné využívanie voľného času a skvalitnenie športového vyžitia detí a mládeže v Trnave a okolí. Projektom priblížime čaro baseballu širokej verejnosti a to formou športových podujatí na novom baseballovom ihrisku na Cukrovej ulici, v materských a základných školách, ale aj na podujatiach organizovaných v meste Trnava a širokom okolí. Podujatia budú organizované ako prezentácie baseballu, pričom si budú môcť návštevníci a široká verejnosť vyskúšať základné baseballové techniky – pálenie zo statívu, hádzanie na presnosť, chytanie. Časť projektu je venovaná nákupu baseballového materiálu, ktorý bude využívaný pri tréningu ako aj na turnajoch mládeže. BK Angels Trnava združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvíjanie a vykonávanie záujmovej činnosti – bejzbalu v Trnave. Hlavným cieľom BK Angels je podpora a rozvoj bejzbalu v Trnave, jeho propagácia a rozvoj. Náš klub patrí dlhodobo k najúspešnejším baseballovým klubom na Slovensku ako z pohľadu členskej základne a takisto majstrovských titulov v rámci jednotlivých vekových kategórií. Našou snahou je aj naďalej rozširovať členskú základňu klubu a spopularizovať baseball v očiach verejnosti. Práve pravidelnými akciami uskutočňovanými formou „dňa otvorených dverí“ chceme priblížiť baseball širokej verejnosti. Deti a mládež budú mať šancu spolu s hráčmi klubu, vyskúšať si základné baseballové techniky.
Viac informácií na: www.angels.sk
Podporuje:
7 podporovateľov
Podporili ste už:
67.13 €
Zaradené v kategórii
Späť