product

Slovenský Skauting, 23. zbor Nitrava Nitra Na Hôrke 30

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladateľom skautského hnutia Robertom Baden – Powellom.
Viac informácií na: www.nitrava.sk
Podporuje:
38 podporovateľov
Podporili ste už:
396.04 €
Zaradené v kategórii
Späť