product

Základná škola Hradná Nové Zámky Hradná 22

Základná škola Hradná 22 v Nových Zámkoch ako vzdelávacia inštitúcia by chcela revitalizovať školský sad a vylepšiť podmienky pre žiakov pri pobyte vonku v školskom klube ale aj v rámci vyučovania osadením preliezkových elementov.
Viac informácií na: https://zshradnanz.edupage.org/
Podporuje:
44 podporovateľov
Podporili ste už:
525.27 €
Zaradené v kategórii
Späť