product

Astronomický klub Juraja Bardyho Plevník-Drienové Plevník-Drienové č.23

Astronomický klub Juraja Bardyho Plevník-Drienové je občianske združenie so zameraním na hodnotné trávenie voľného času a priblíženie tajomstvá astronómie, krásy vesmíru, pohľad na hviezdnu oblohu a utužovanie vzťahu k prírode. Našou snahou je realizovať aktivity na miestnej, regionálnej a národnej úrovni za účelom vzdelávania žiakov a študentov, ktorí sa zapájajú do súťaži a reprezentujú náš región. O naše zábavné a záujmovo-vzdelávacie aktivity majú záujem mladí astronómovia amatéri nielen z Trenčianskeho kraja, ale zo SR i ČR, preto organizujeme pre deti, mládež a širokú verejnosť: verejné astronomické pozorovania objektov dennej a nočnej oblohy spojené s fotografovaním a odborným výkladom; odborné semináre pre žiakov, študentov, astronomické výtvarne a vedomostné súťaže, výstavy fotografií objektov na oblohe so zameraním na amatérsku astronómiu. Získané finančné prostriedky chceme využiť práve v prospech aktivity detí a mládeže. Potešíme sa každej jednej malej podpore, ďakujeme!
Viac informácií na: www.hvezdari.com
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť