product

Nadácia ART.EAST Snina Česká 2628/9, 069 01 Snina

Nadácia ART.EAST bola založená v roku 1998. Jej zriaďovateľom je Andrej Smolák. Cieľom nadácie je podpora vzniku umeleckých diel, organizovanie výstav, tvorivých sympózií, výtvarných plenérov, organizovanie vzdelávacej činnosti formou prednášok, exkurzií, literárnych a hudobných večerov, vydávanie katalógov, kníh o výtvarnom umení a podpora domácich i zahraničných umelcov formou štipendií a financovanie študijných pobytov doma i v zahraničí.
Viac informácií na: www.nadaciaarteast.sk
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť