product

Alter Nativa o.z. Brdárka Brdárka 11

Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s naším vnútorným cítením a zároveň ohľaduplnejšie voči prírode. Teda v trvalo udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom. Pokúšame sa o žitie v súlade s prírodou s citlivým využívaním výdobytkov ľudského umu (i modernej doby) spôsobom čo najmenej narúšajúcim prírodu a živ. prostredie. Snažíme sa o obnovu pôvodných vzťahov a princípov, nahradenie konkurencie a súťaživosti spoluprácou a neobmedzeného rastu prirodzenou rovnováhou; spolunažívanie a bývanie v harmonickom, synergickom spoločenstve v prostredí bezpečnom pre naše deti. Obývať spoločné územie a žiť v súlade so šetrnými spôsobmi budovania, bývania a žitia. Robíme kurzy, školenia, semináre, propagujeme prírodné staviteľstvo, zachraňujeme staré ovocné sady… Všetko v rámci našich ľudských možností… v prostredí slovenskej obce Brdárka.
Viac informácií na: www.alter-nativa.sk
Podporuje:
5 podporovateľov
Podporili ste už:
74.73 €
Zaradené v kategórii
Späť