product

Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio Baškovce Baškovce 134

Sme OZ zaoberajúce sa športom zdravotne postihnutých občanov, atletikou na úrovni výkonnostnej a predovšetkým vrcholovej, reprezentačnej. Vedieme najpočetnejšie a najúspešnejšie atletické združenie so 65 zdravotne postihnutými občanmi na Slovensku. Výkony, ktoré v ňom športovci dosahujú, potvrdzujú úspešnosť a kvalitu samotného klubu. Proficio sa zameriava na rozvoj atletiky, hlavne na vrhačské disciplíny. V tomto športe sme dokázali nájsť miesto mnohým ľuďom, ku ktorým sa osud zachoval kruto. Za krátku dobu sme ich dokázali aktívne zapojiť do spoločenského života, dnes sa z nich stávajú reprezentanti Slovenska a sú zrkadlom pre mnohých občanov našej krajiny.
Viac informácií na: www.proficio.skwww.proficio.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
10.00 €
Zaradené v kategórii
Späť