product

Divadlo Pôtoň, n.o. Bátovce Bátovce 358

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a od roku 2008 sídli v Bátovciach. V rámci projektu Centrum umenia a kreativity sa divadlo snaží zvyšovať kvalitu sociálneho, kultúrneho a intelektuálneho života obyvateľov v regióne Hontu a Tekova. Kultúrne centrum na vidieku zameriava svoju činnosť na tvorbu a prezentáciu súčasného umenia, vzdelávanie v rámci profesných workshopov a na poskytovanie rezidenčných pobytov pre slovenských a zahraničných umelcov. Špeciálne vzdelávacie projekty divadla prepájajú umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história), zamerané sú najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia mladých ľudí. Inscenácie Divadla Pôtoň vychádzajú z terénnych výskumov, ohraničujú ich naliehavé spoločenské témy a charakterizuje ich výrazná hra s formou a odlišnými výrazovými prostriedkami. Inscenácia Psota z roku 2011, bola nominovaná na ocenenie za najlepšiu inscenáciu a scénografiu v ankete Dosky 2012.
Viac informácií na: http://www.poton.sk/
Podporuje:
10 podporovateľov
Podporili ste už:
102.23 €
Zaradené v kategórii
Späť