product

Rodinná Rozprávka o.z. Žilina Majerská 15

Občianske Združenie Rodinná Rozprávka otvorilo v roku 2010 Rodinné Centrum Rozprávka v Žiline. V súčasnej dobe realizujeme pravidelné aktivity sociálno-vzdelávacieho charakteru pre všetky vekové skupiny,prednášky a kurzy v závislosti od potrieb detí a ich rodičov. Od tohto obdobia sa v našej činnosti vyprofilovali dve hlavné línie. Prvú líniu tvoria aktivity pre deti predškolského a druhou líniou je činnosť pre ich rodičov, starých rodičov a ďalších dospelých. Zároveň tieto dve línie spájame a vytvárame spoločné akcie.
Viac informácií na: www.rodinnarozpravka.eu
Podporuje:
11 podporovateľov
Podporili ste už:
122.83 €
Zaradené v kategórii
Späť