product

OZ Mladí ľudia a život Spišská Nová Ves Rázusová 56/6

Sme Občianske združenie Mladí ľudia a život zo Spišskej Novej Vsi. Našou hlavnou aktivitou je organizovanie zážitkových besied v rovesníckom prostredí na rôzne témy týkajúce sa života mladých ľudí. Organizujeme spoločenské, kultúrne, športové či osvetové podujatia, vďaka ktorým môžeme meniť myslenie mladých ľudí a robiť ich život lepšejším.
Viac informácií na: www.mladiludiaazivot.sk
Podporuje:
14 podporovateľov
Podporili ste už:
167.90 €
Zaradené v kategórii
Späť