product

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky Poprad Joliota Curie 41

Služba domáceho tiesňového volania (DTV) alebo monitorovanie potreby pomoci, ktorú prevádzkuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, podporuje nové sociálne trendy v Európe, spojené so sociálnou integráciou ľudí. Snahou samaritánov je, aby klient čo najdlhšie využíval pre svoj pobyt vlastné domáce prostredie a za pomoci intervencie rodiny, okolitého sociálneho prostredia alebo profesionálov, mal zaistenú pomoc v prípade akejkoľvek krízy. To znamená, že na krízovej intervencii sa nepodieľa len poskytovateľ tiesňovej služby, ale napríklad aj rodina, susedia, sociálni a zdravotní pracovníci. Domáce tiesňové volanie je sociálna služba využívajúca moderné telekomunikačné technológie na zabezpečenie prístupu k tiesňovým službám obyvateľom so zdravotným postihnutím. Jej hlavným cieľom je znížiť zdravotné a sociálne riziká najmä starých a postihnutých osôb. Dôležitou výhodou tejto služby je nie len jednoduché ovládanie, najmä v prípadoch obmedzenej pohyblivosti, ale aj skutočnosť, že pomáha zdravotne postihnutým osobám a seniorom vo vysokom veku prežiť svoj život dôstojne, podľa svojich prianí a v prirodzenom prostredí. ASSR využíva jednotku DTV Neat NEO, súčasťou ktorej je hlasová centrála a tlačidlo, ktoré slúži na odoslanie poplachového hlásenia cez analógovú telefónnu linku. Poplach vyvolaný stlačením tlačidla sa príjme na dispečerskom pracovisku ASSR. Hlasová centrála obsahuje hlasitý reproduktor a citlivý mikrofón na komunikáciu medzi volajúcim a seniorom z ktoréhokoľvek miesta bytu a podsvietené tlačidlo na vyvolanie poplachu. Hlasová centrála automaticky sleduje stav napájania, telefónne linky a rádiové spojenie s tlačidlom a zabezpečuje tak bezchybné fungovanie celého systému. V prípade výpadku elektrickej energie je prístroj zálohovaný vlastným zabudovaným akumulátorom, ktorý mu umožňuje fungovanie až na dobu 80 hodín. Službu môže doplniť aj vybavenie klienta trezorom na kľúč, ktorý umožňuje záchranným zložkám v prípade krízovej situácie, vstup do bytu pre záchranné zložky. Výhody: moderná sociálna služba využívajúca moderné telekomunikačné technológie na zabezpečenie prístupu k tiesňovým službám obyvateľom so zdravotným postihnutím zabezpečuje pre klienta istotu, pokoj a pocit bezpečia je to výborný doplnok pre účely prevencie v neočakávaných situáciách minimalizuje riziká bezmocnosti najmä vtedy, keď klient nie je schopný zavolať pomoc štandardným spôsobom jednoduchým stlačením tlačidla (ktorý klient nosí stále pri sebe ako náramok, alebo prívesok ) sa aktivuje hlasové spojenie s dispečingom ASSR, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc okamžitá identifikácia klienta so všetkými dôležitými údajmi Ciele služby: prepojenie klienta s dispečingom ASSR v prípade núdze včasné zistenie informácie o akútnom stave realizácia pomoci ukončenie krízového stavu Cieľová skupina: zdravotne ťažko postihnuté osoby seniori / dôchodcovia žijúci v osamelej domácnosti pacienti, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí seniori žijúci v rodinách , kde sociálna situácia nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad zdravotným stavom seniora akákoľvek osoba, pre ktorú je dôležitý pocit bezpečnosti a istoty včasnej pomoci Technické zabezpečenie: klientovu domácnosť opatríme prvkami tiesňového volania, ktoré sú napojené na dispečing ASSR jednoduchým stlačením tlačidla nastane hlasové prepojenie klienta s operátorom hlasová komunikácia prebieha prostredníctvom telekomunikačného systému NEO = nie je potrené dvíhať, alebo držať telefónne slúchadlo.
Viac informácií na: www.as-sr.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť