product

Klub bežcov Stropkov Stropkov Kukučínova 898/6

Klub bežcov Stropkov je od svojho vzniku v roku 2006 prirodzeným nástupcom jednotlivcov, spolkov, inštitúcií a združení, ktoré sa pred týmto obdobím podieľali na príprave a organizovaní cestného behu Stropkovská dvadsiatka, resp. Stropkovská dvadsaťpäťka. Medzi základné poslania tohto občianskeho združenia patrí teda zachovanie kontinuity v organizovaní najstaršieho bežeckého podujatia v regióne, ale tiež združovanie športovcov a organizátorov, ktorí majú záujem na celkovom rozvoji bežeckého hnutia v regióne i na celom Slovensku. Stropkovská dvadsiatka (polmaratón) sa každoročne koná v druhú májovú nedeľu na Deň matiek.
Viac informácií na: www.stropkovska20.sk
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
18.26 €
Zaradené v kategórii
Späť