product

Charita Komárno n.o. Komárno Jókaiho 6

Prvoradým poslaním Charity Komárno n.o. je poskytovanie charitatívnych sociálnych, zdravotných, výchovno – vzdelávacích a iných služieb zameraných na pomoc ľudom v núdzi ako aj zamestnávanie ľudí so zdravotným hendikepom a poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne.
Viac informácií na: www.rucnevyrobky.com
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
48.64 €
Zaradené v kategórii
Späť