product

Diecézna charita Žilina Žilina Predmestská 12

Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom ročne v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, domov sociálnych služieb/zariadenie pre seniorov, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Aj vďaka pomoci štedrých darcov môžeme naďalej pomáhať chorým, starým, opusteným deťom, rodinám v kríze a ľuďom bez domova. Sme účelovým zariadením cirkvi – nie je taká možnosť na výber pri právnej forme.
Viac informácií na: www.charitaza.sk
Podporuje:
4 podporovateľov
Podporili ste už:
20.44 €
Zaradené v kategórii
Späť