product

Psia duša o.z. Košice Krosnianska 57

Občianske združenie Psia duša vzniklo 25. marca 2008 za účelom pomoci opusteným, nechceným a týraným zvieratám. Našou hlavnou činnosťou je hľadanie nových domovov pre zvieratá, ktoré sa nachádzajú v útulkoch, karanténnych staniciach a občianskych združení z celého Slovenska. Cieľom je, aby každé opustené zviera raz malo svoju rodinu a svoj domov, pretože to je to najdôležitejšie.
Podporuje:
69 podporovateľov
Podporili ste už:
338.93 €
Zaradené v kategórii
Späť