product

Slavica o.z. - Nitra - Botanická 1

Základným cieľom všetkých aktivít občianskeho združenia Slavica je iniciovať a podporovať trvalé, pozitívne zmeny v oblasti kultúrnej, životného prostredia, sociálnej a v oblasti propagácie dejín, histórie a ľudového umenia. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravuje združenie spolu z dobrovoľníkmi projekty, o ktorých informuje verejnosť na internetovej stránke www.slavica.sk. Názov projektu: Dni Slovanov 2018 Máj 2018 – Škola slovenského ornamentu – výtvarný kurz 5.7. – 7.7. 2018 Slavica Festival – medzinárodný folklórny festival Júl 2018 – Čaro slovenského ornamentu – výstava /interiérová/ Obsahom projektu Dni Slovanov je propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta, propagácia ľudovej kultúry, umenia a tradícií slovanských národov. Cieľové oblasti projektu sú: Prezentácia živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrneho-osvetovej činnosti Podpora vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých v oblasti kultúry. Projekt Dni Slovanov 2018 je zameraný na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt. Svojim významom, rozsahom a náročnosťou prekračuje rámec miestneho dosahu a prezentuje Slovensko v medzinárodnom meradle.
Viac informácií na: http://www.slavica.sk/
Podporuje:
5 podporovateľov
Podporili ste už:
20.15 €
Zaradené v kategórii
Späť