product

Apropo Gitara Nitra Štúrova 21

OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej umeleckej škole, ale aj mimo nej. Apropo Gitara sa venuje hlavne príprave podujatí, ktoré študentom a žiakom umožnia vo väčšej miere sebarealizovať sa, dá im perspektívu vystupovať, stretávať sa so spoluhráčmi a vzájomne sa motivovať. Našou hlavnou ideou je dať najavo našim žiakom, že počas prvých krokov vo svete klasickej gitary nie sú sami. Okrem klasickej gitary sa venujeme aj príprave a podpore podujatí v oblasti menšinových žánrov.
Viac informácií na: www.apropogitara.eu
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
10.56 €
Zaradené v kategórii
Späť