product

Spoločenstvo poznania, o.z. Bratislava Poľnohospodárska 8263/10

Spoločenstvo poznania, o.z. bolo založené v roku 2008. Zásadami sú čestnosť, humanita, služba spoločnosti a tolerancia. Cieľom je podporovať a rozvíjať občiansku spoločnosť, vzdelanie detí, mládeže a dospelých vo finančnej a právnej oblasti, ľudské práva a slobody a demokraciu. Od roku 2012 sme vyškolili 700 účastníkov.Od roku 2012 vzdelávame mládež od 15 do 18 rokov, vo finančnej oblasti v projekte „Vedomostami proti kríze“ spolu s Nadáciou pre deti Slovenska, v projekte „Škola rodinných financií“. V roku 2016 rozbiehame vzdelávanie mládeže v oblasti práva v projekte „Všetci chcú Vaše dobro… Nenechajte si ho vziať!“ V roku 2016 rozbiehame projekt vzdelávania vo finančnej oblasti pre deti základných škol „Financie nie sú španielska dedina“.
Viac informácií na: www.societas.sk
Podporuje:
11 podporovateľov
Podporili ste už:
129.28 €
Zaradené v kategórii
Späť