product

Bábky v nemocnici Bratislava Liptovská 24

Občianske združenie Bábky v nemocnici je zoskupenie profesionálnych bábkohercov ako i dobrovoľníkov realizujúcich dramaterapeutické vystúpenia pre malých pacientov v nemocniciach po celom Slovensku. Piesňami, tancovaním či veselým predvedením divadielka (do ktorého sa malí pacienti môžu zapojiť), im pomáhajú jednoduchšie zvládnuť pobyt v nemocnici i urýchliť proces uzdravenia … pretože smiech je tá najlepšia medicína :)
Viac informácií na: www.babkyvnemocnici.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť