product

MONTESSORI o.z. Zvolen M.R. Štefánika 46

Montessori, o.z. je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici. V našich škôlkach sú deti vychovávané na princípe konceptu „rešpektovať a byť rešpektovaný“. Pracujeme na princípe Montessori pedagogiky, čo znamená, že deti sú vedené k samostatnosti, zodpovednosti, sebadisciplíne a k úcte k sebe i k svojmu okoliu. Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde sa dôraz kladie na ľudskosť a rozvoj prirodzeného potenciálu dieťatka.
Viac informácií na: http://www.smsmontessori.sk/
Podporuje:
28 podporovateľov
Podporili ste už:
113.94 €
Zaradené v kategórii
Späť