product

Medziriadky - OZ Múzy - Šurany MDŽ 22

Literárny projekt Medziriadky neformálne vzdeláva mladých autorov a pomáha im na ceste k debutu.
Viac informácií na: https://www.medziriadky.sk/
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
10.00 €
Zaradené v kategórii
Späť