product

OZ na podporu onkológie NitraOnko Nitra Na Hôrke 117/21

Organizácia NitraOnko je nezávislé dobrovoľné OZ, ktoré vzniklo z potreby. Medzi oblasti, ktoré sa snažíme sprístupniť širokej verejnosti, patria podpora vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby, modernejšie spôsoby liečby, psychologická podpora liečených pacientov, zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii a skvalitnenie života pacienta. Hľadáme možnosti a finančné zdroje na organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na podporu a propagáciu cieľov združenia. Aktivity chceme realizovať pre onkologických pacientov prostredníctvom projektov, grantov a darov v spolupráci s médiami a relevantnými organizáciami.
Viac informácií na: www.nitraonko.sk
Podporuje:
6 podporovateľov
Podporili ste už:
60.36 €
Zaradené v kategórii
Späť