product

Občianske združenie Tvorivá dielňa Košice Slovenskej jednoty 42

OZ sa dlhodobo venuje komunitám v Košiciach a to obyvateľom starého mesta v priestoroch Výmenníka na Štítovej ulici a obyvateľom MČ KE Džungľa. Cieľom projektu je získať prostriedky na realizáciu tvorivých arteterapeutických workshopov – vytváranie koláží a tvorivých dielní pre deti a dospelých, (prioritne pre znevýhodnené skupiny napr. matky vracajúce sa po MD do práce, nezamestnaných po 50 roku života, dôchodcov hľadajúcich si nové uplatnenie v postproduktívnom veku, mladých ľudí do 29 rokov, ktorí si hľadajú uplatnenie a smerovanie v pracovnom a osobnom živote.) Koláže vytvárané so zameraním sa na osobné ciele pomôžu účastníkom objaviť počas individuálnych koučovacích stretnutí nové možnosti a motiváciu k zmenám. Cieľom je preniesť nové formy vzdelávania, posilniť osobnostný rozvoj, vytvoriť priestor v tvorivom procese provokujúcom účastníkom premýšľanie ako naplniť ich potenciál. Zhmatateľniť predstavu o naplnení cieľov účastníkov na arte – workshopoch. V čase realizácie individuálnych koučingov zabezpečiť pre zapojené matky tvorivé dielne pre ich deti, aby sme pre nich vytvorili časový priestor na vlastný rozvoj. Pre účastníkov, ktorí nebudú prejavovať záujem o inidviduálny koučing, zabezpečiť tvorivé dielne so zámerom združovať ich a vyplniť im priestor na trávenie voľného času. Jednou z aktivít tvorivých dielní bude aj aktivita šitie na šijacom stroji – drobné dekorácie do bytu, úprava a oprava odevov. Vďaka získanej podpore z Nadácie Orange, má OZ Tvorivá dielňa k dispozícii šijacie stroje. A tak chceme budúci rok pokračovať v kurzoch šitia a opravy odevov pre nových záujemcov a pre účastníkov doterajších kurzov a v rámci podpory by sme si zo získaných prostriedkov tiež nakúpili materiál na šitie. Dnešná doba prináša množstvo zmien, ktoré je potrebné zvládnuť. Veríme, že sa nám podarí osloviť členov komunity a vďaka rôznorodosti aktivít im ponúknuť plnohodnotné a efektívne využitie vlastného potenciálu.
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
10.00 €
Zaradené v kategórii
Späť