product

„Nestačí len prežiť“, o.z. Košice Exnárova 10

Občianske združenie „Nestačí len prežiť“, o. z. podporuje špeciálnu triedu pre telesne postihnuté deti Vytrvalí slimáčikovia pri EMŠ Sovičky. Hlavnou ambíciou je vybudovať v iných priestoroch podobne fungujúce zariadenie ako bolo Detské centrum Theodora Hellbrüggeho a nadviazať tak na kvalitatívne výsledky tohto zariadenia. Práve v spolupráci s EMŠ Sovičky sa nám podarilo vytvoriť špeciálnu triedu pre deti, ktoré mali navštevovať denný stacionár Detského centra s cieľom poskytnúť im zatiaľ aspoň časť služieb, ktoré mali predtým zabezpečené v Detskom centre. Následne sa zameriame na nájdenie modelu, ktorý by nám dovoľoval poskytnúť týmto deťom aj komplexnejšiu interdisciplinárnu starostlivosť.
Viac informácií na: www.nestacilenprezit.eu
Podporuje:
25 podporovateľov
Podporili ste už:
259.21 €
Zaradené v kategórii
Späť