product

A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour Stropkov Kalinčiakova 1046/16

Organizujeme množstvo projektov – mládežníckych výmen, tréningov, seminárov, workshopov u nás i v zahraničí o najrôznejších témach (ochrana životného prostredia, vidiecky rozvoj, podpora podnikania, projektový manažment, zdravý životný štýl, ľudské práva, sociálna inklúzia, spotrebiteľské práva, aktívna participácia a mnohé iné). Vďaka nám malo už takmer 1000 mladých ľudí možnosť zúčastniť sa takéhoto projektu a tak mali možnosť dozvedieť sa viac o danej téme, zlepšiť sa v angličtine, spoznať rovesníkov z rôznych krajín, spoznať nové kultúry, navštíviť novú krajinu a to všetko takmer zdarma.
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť